Controleer je voorstel tot vereenvoudigde aangifte!


Dit jaar ontvangen zo een 3,8 miljoen belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. 


Jammer genoeg bleek in het verleden dat een groot deel van deze voorstellen fout was, sommige bronnen spreken zelfs van bijna de helft van de voorstellen. Vaak gaat het om fouten in het nadeel van de belastingplichtige.

Maar ook als de fout in het voordeel van de belastingplichtige is dien je de aangifte aan te passen. De verantwoordelijkheid voor een correcte aangifte ligt immers bij de aangever en een foute aangifte kan leiden tot een boete.


We sommen hier de 10 van de belangrijkste aandachtspunten op.


  1. Personen ten laste. Zijn er kinderen onterecht meegeteld of weggelaten?  Heb je misschien andere personen ten laste (bijvoorbeeld bejaarde ouders)?

  2. Had je aftrekbare kosten voor kinderopvang in 2021?

  3. Zijn aftrekbare uitgaven zoals giften, dienstencheques, aftrekbare rechtsbijstandverzekering correct opgenomen in de aangifte?

  4. Heb je onderhoudsuitkeringen (alimentatie) ontvangen of betaald ?

  5. Ben je gehuwd in 2021?

  6. Heb je een hypothecair krediet, een levensverzekering of doe je aan pensioensparen?

  7. Heb je andere onroerende goederen dan de eigen woning, bijvoorbeeld een appartement dat je verhuurt, of een vakantiewoning?

  8. Woon/werkverkeer? Is de vrijstelling correct?

  9. Heb je rekeningen of levensverzekeringen in het buitenland?

  10. Sloot je een win/winlening af of nam u een vriendenaandeel in een vennootschap?

Heb je een volledige verzekeringsrelatie met ons kantoor en wil je je voorstel van vereenvoudigde aangifte laten nakijken? Neem zeker even contact met ons op.