Onze aanbiedingen

Cashback actie T21- Life Invest Protect

Geniet 1% cashback tussen 7 november 2023 en 31 december 2023 op iedere nieuwe storting van minstens 10.000 € in DVV Life Invest Protect.

Goed om ​te weten

  • Deze actie is geldig tot en met 31 december 2023.
  • Deze actie is uitsluitend van toepassing op nieuwe stortingen in Life Invest Protect (Tak21)
  • De cashback wordt beperkt tot 1.000 € per verzekeringsnemer.
  • De betaling van de cashback wordt ten laatste uitgevoerd op 29 februari 2024 op de betaal- of spaarrekening waarmee de storting werd uitgevoerd.   ​

Daarenboven geniet u tot 31/12/2023 ook van een verlaagde instapkost van 0,5% i.p.v. 2,5% voor nieuwe contracten.

  • De instapkosten bedragen 2,5% bij elke brutostorting, behoudens promoties. Voor de opmaak betaal je 5 euro.
  • De beheerskosten bedragen maandelijks 0,01% van de poliswaarde.
  • De uitstapkosten worden gedetailleerd in het Document met essentiële informatie (KID) & precontractuele SFDR informatie.
  • De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.
  • DVV Life Invest Protect is een flexibele levensverzekering van tak 21 met maximaal 2,5% instapkosten en met een onbepaalde looptijd. Het minimale inschrijvingsbedrag bedraagt 2.500 euro of 25 euro per maand via doorlopende opdracht. Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde intrestvoet het Document met essentiële informatie (KID) & precontractuele SFDR informatie, de voorwaarden, de commerciële fiche of vraag ons alle informatie. Voor meer informatie over de duurzaamheid van dit product, raadpleeg het periodieke rapport SFDR. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
  • Sustainability-Related Disclosure.

Jonger dan 36 jaar? 3 maanden korting* het eerste jaar!


*3 maanden korting en 9 maanden betalend op de 1ste jaarpemie van een nieuwe woningverzekering Cocoon Flex of Cocoon Start geldig voor jongeren tot en met 35 jaar. Dit aanbod is geldig  met of zonder extra opties op voorwaarde dat DVV verzekeringen het risico aanvaardt. De woningverzekering Cocoon Start is een formule van de woningverzekering Cocoon Flex.


 

Op dit ogenblik is geen actievoordeel.

 

Raadpleeg hier voor de franchise, gedekte goederen, beperkingen en uitsluitingen van de dekking, contactgegevens van de klachtendienst enz. :


Burgerlijke Aansprakelijkheid: algemene voorwaarden, de commerciële fiche en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID)


Mini Omnium en Full Omnium: algemene voorwaardende commerciële fiche en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID)


Vooraleer een contract te ondertekenen is het belangrijk dat je kennis neemt van deze documenten.