Beleggingsprofiel

Het is belangrijk dat je spaar - en/of beleggingsverzekering aansluit bij jouw profiel als belegger.  Om een correcte inschatting te kunnen maken van je houding ten opzichte van risico en rendement hebben we extra info nodig. 


Met behulp van dit formulier kunnen we ons al een eerste beeld vormen.   Het is  geen volledige doorlichting, maar vormt wel de basis voor ons gesprek.


Op die manier verzekeren we ons er van dat de aangeboden oplossing nauw aansluit bij jouw risicoprofiel en ook geschikt is voor jouw persoonlijke situatie.

Afronden 0%
1 Page 1 2 Page 2 3 Page 3 4 Page 4 5 Page 5 6 Page 7 7 Page 8

Je personalia

Naam *
Voornaam *
E-mailadres *
Telefoonummer
Je beroep *
Sector van tewerkstelling *
Sociaal statuut *
Je leeftijd *
Burgerlijke staat *
Aantal kinderen ten laste *
Terug Volgende
Afronden 14%
1 Page 1 2 Page 2 3 Page 3 4 Page 4 5 Page 5 6 Page 7 7 Page 8

Je kennis van de financiële markten

Kennis door zelfstudie *
Beroepsmatig verworven kennis *
Ik volg de evolutie in de financieel - economische wereld :
Terug Volgende
Afronden 28%
1 Page 1 2 Page 2 3 Page 3 4 Page 4 5 Page 5 6 Page 7 7 Page 8
Waar heb je al in belegd?*
Spaarrekening
Termijnrekening / Kasbons
Individuele aandelen
Obligaties
Aandelenfonds(en)
Obligatiefonds(en)
Gemengd(e) fonds(en)
Complexe financiële instrumenten
T21 Levensverzekering met kapitaalsbescherming
T23 Levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfonds(en)
T26 Spaarverzekering
Terug Volgende
Afronden 42%
1 Page 1 2 Page 2 3 Page 3 4 Page 4 5 Page 5 6 Page 7 7 Page 8
Spaarrekening*
Neen
Occassioneel
Regelmatig
Bedrag *Totaal belegd bedrag
Termijnrekening / Kasbons*
Neen
Occassioneel
Regelmatig
Bedrag *Totaal belegd bedrag
Individuele aandelen*
Neen
Occassioneel
Regelmatig
Bedrag *Totaal belegd bedrag
Obligaties*
Neen
Occassioneel
Regelmatig
Bedrag *Totaal belegd bedrag
Aandelenfonds(en)*
Neen
Occassioneel
Regelmatig
Bedrag *Totaal belegd bedrag
Obligatiefonds(en)*
Neen
Occassioneel
Regelmatig
Bedrag *Totaal belegd bedrag
Gemengd(e) fonds(en)*
Neen
Occassioneel
Regelmatig
Bedrag *Totaal belegd bedrag
Complexe financiële instrumenten*
Neen
Occassioneel
Regelmatig
Bedrag *Totaal belegd bedrag
T21 Levensverzekering met kapitaalsbescherming*
Neen
Occassioneel
Regelmatig
Bedrag *Totaal belegd bedrag
T23 Levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfonds(en)*
Neen
Occassioneel
Regelmatig
Bedrag *Totaal belegd bedrag
T26 Spaarverzekering*
Neen
Occassioneel
Regelmatig
Bedrag *Totaal belegd bedrag
Terug Volgende
Afronden 57%
1 Page 1 2 Page 2 3 Page 3 4 Page 4 5 Page 5 6 Page 7 7 Page 8

Je huidige financiële situatie

Hoe groot is je roerend vermogen?*Uw roerend vermogen is de som van al uw bezittingen met uitzondering van onroerende goederen (huis, gronden, beleggingseigendommen).
Minder dan €12.500
Tussen €12.500 en €50.000
Tussen €50.000 en €125.000
Tussen €125.000 en €250.000
Meer dan €250.000
Ben je eigenaar van een onroerend goed*
Neen, maar ik plan een aankoop
Neen, geen interesse
Ja, ik heb woning voor eigen gebruik
Ja, ik heb meerdere woningen
Hoe hoog is jouw inkomen*
minder dan €1500
tussen €1500 en €3000
tussen €3000 en €5000
meer dan €5000
Hoeveel bedragen je maandelijkse kosten*
minder dan €750
tussen €750en €1500
tussen €1500 en €2500
meer dan €2500
Hoeveel kan je maandelijks sparen*
minder dan €250
tussen €250 €500
tussen €500 en €1000
meer dan €1000
Terug Volgende
Afronden 71%
1 Page 1 2 Page 2 3 Page 3 4 Page 4 5 Page 5 6 Page 7 7 Page 8

Je houding ten opzichte van risico

Type risico*
Zekerheid is voor mij onbelangrijk en rendement is voor mij heel belangrijk.
Zekerheid is voor mij niet heel belangrijk en rendement is voor mij tamelijk belangrijk.
Zekerheid is voor mij tamelijk belangrijk en rendement is voor mij niet heel belangrijk.
Zekerheid is voor mij heel belangrijk en rendement is voor mij onbelangrijk.
Welke opbrengstgarantie wens je?*
Geen opbrengstgarantie
Gewaarborgde rentevoet tot einddatum
Gewaarborgde rentevoet per storting tot de einddatum
Gewaarborgde rentevoet per storting voor een vaste periode
Terug Volgende
Afronden 85%
1 Page 1 2 Page 2 3 Page 3 4 Page 4 5 Page 5 6 Page 7 7 Page 8

Specifieke verlangens met betrekking tot de spaarformule

Met welk doel spaart of beleg je*
Vermogen opbouwen
Extra inkomen om huidige inkomen aan te vullen
Extra inkomen om toekomstig inkomen aan te vullen
Inspelen op korte termijn beursontwikkeling
Sparen voor specifieke uitgave in de toekomst
Welke opbrengstgarantie wens je*
Geen opbrengstgarantie
Gewaarborgde rentevoet tot einddatum
Gewaarborgde rentevoet per storting tot de einddatum
Gewaarborgde rentevoet per storting voor een vaste periode
Beleggingshorizon in jaren
Hoe wens je te sparen? *
Moet het kapitaal beschikbaar zijn voor de einddatum? *
Wens je een product met voordelige fiscaliteit? *
Is een overlijdensverzekering gewenst? *
Andere bijkomende verzekeringen gewenst? *
Accept Terms *

Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring  en de gebruiksvoorwaarden en stem toe in de verwerking van mijn gegevens en ben akkoord met de gebruiksvoorwaarden. 

Terug Volgende