Nieuwe regels step en voortbewegingstoestel


Vanaf 1 juli wijzigen de regels maar ook de definitie van voortbewegingstoestellen.

De belangrijkste wijzigingen:

  • Invoering van een minimumleeftijd van 16 jaar voor de bestuurders van deze toestellen.  Met uitzondering van het gebruik in bepaalde zones zoals speelstraten en voetgangerszones.
  • Er wordt een verbod ingevoerd om passagiers te vervoeren of om het aantal personen te overschrijden als het toestel ontworpen is om meerdere personen te vervoeren.
  • Invoering van nieuwe verkeersborden voor voortbewegingstoestellen.

Wat is een voortbewegingstoestel?

Artikel 2.15.2. Een "voortbewegingstoestel" is

1° ofwel een "niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel", dit wil zeggen elk voertuig dat niet beantwoordt aan de definitie van rijwiel, dat door de gebruiker of de gebruikers door middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust.

2° ofwel een “gemotoriseerd voortbewegingstoestel", dit wil zeggen elk motorvoertuig met één of meer wielen en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 25 km per uur, onder meer:

  1. a) elektrische rolstoelen;
  2. b) elektrische rolwagens voor personen met verminderde mobiliteit;
  3. c) gemotoriseerde autopeds;
  4. d) zelf balancerende een- of tweewielige elektrische toestellen.

Voor de toepassing van dit besluit worden de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen niet gelijkgesteld met motorvoertuigen.

Het niet bereden voortbewegingstoestel wordt niet als voertuig beschouwd.

De verzekering van een voortbewegingstoestel

Hoe het zit met de verzekering van voortbewegingstoestellen zoals bijvoorbeeld de step leest u in een eerder item op onze blog.
De elektrische (deel)step en uw verzekeringen