De elektrische deelstep en uw verzekeringen


Je komt tegenwoordig overal elektrische (deel)steps tegen.

Maar hoe zit het precies met de verzekering bij een eventueel ongeval met zo’n step?

In dit artikel beperken we ons tot (deel)steps met een maximale snelheid van 25 km/u. Deze steps vallen onder de categorie “voortbewegingstoestellen” en hoewel ze gemotoriseerd zijn vallen ze niet onder de verplichte verzekering motorrijtuigen.

De meeste aanbieders van deelsteps leggen de aansprakelijkheid voor schade steeds bij de gebruiker. Zowel voor schade aan de step zelf, als voor schade die je met een step zou veroorzaken aan iemand anders dien je je dus zelf te verzekeren. 

Je veroorzaakt zelf schade.

Voor de schade die je bij een ongeval aan de tegenpartij veroorzaakt kan je in de meeste gevallen terugvallen op je verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid privéleven (familiale verzekering).  De schade aan de deelstep zelf valt echter onder de contractuele aansprakelijkheid en is niet verzekerd in de gewone BA privéleven.

Schade aan de deelstep zelf kan je verzekeren via een uitbreiding aan je familiale verzekering die er voor zorgt dat ook schade aan gehuurde of geleende voorwerpen wordt verzekerd. In dat geval is ook schade aan de deelstep gedekt.

Ben je in recht na een ongeval dan zorgt de rechtsbijstandsverzekering bij je familiale verzekering voor de terugvordering van je schade.

Je  raakt  gewond bij een ongeval met een (deel)step?

Gebruikers van (deel)steps worden door de wetgever ingedeeld in de groep van zwakke weggegebruikers. Dat betekent dat je kan rekenen op de vergoeding van je lichamelijke letsels indien je betrokken bent met een ongeval waarbij ook een ander motorvoertuig betrokken is. Zelfs als je zelf in fout bent.

 In dat geval ben je nog wel steeds zelf verantwoordelijk voor de schade van tegenpartij. Ook in dat geval kan je een beroep doen op je familiale verzekering voor de regeling van de schade met de tegenpartij.

Kom je zelf ten val met je (deel)step en raak je hierdoor gewond dan biedt een persoonlijke ongevallenverzekering een oplossing voor je medische kosten en/of een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Voor de exacte reikwijdte van de waarborgen, de eventuele beperkingen of uitsluitingen zoals bijvoorbeeld ongevallen in staat van alcoholintoxicatie of opzet, verwijzen we je graag naar de algemene en bijzondere  voorwaarden van je verzekeringsovereenkomsten.