Duurzaamheidsvoorkeuren

Met de SFDR (Sustainable Financial Disclosure reglution) regelgeving wil Europa de transparantie op het vlak van duurzaamheid (milieu, maatschappij, bestuur - ESG criteria) van investeringen bij financiële instellingen verhogen.

Via dit formulier kan je je voorkeuren met betrekking tot je spaar- en/of beleggingsverzekeringen aan ons doorgeven zodat hier bij ons aanbod van producten rekening mee kunnen houden.

Afronden 0%
1 Personalia 2 Voorkeur 3 Selectie voorkeur 4 Keuze SFDR 5 Keuze Europese Taxonomie 6 Keuze PAI 7 Selectie PAI 8 Privacy & Verzenden

Je personalia

Naam *
Voornaam *
E-mailadres *
Telefoonummer
Je beroep *
Sector van tewerkstelling *
Sociaal statuut *
Je geboortedatum *
Burgerlijke staat *
Aantal kinderen ten laste *
Terug Volgende
Afronden 12%
1 Personalia 2 Voorkeur 3 Selectie voorkeur 4 Keuze SFDR 5 Keuze Europese Taxonomie 6 Keuze PAI 7 Selectie PAI 8 Privacy & Verzenden
Wenst u bij het beleggen in financiële producten duurzaamheidsvoorkeuren te bepalen waar we rekening mee moeten houden in uw beleggingsadvies?*De keuze voor duurzaamheidsaspecten kan een invloed hebben met betrekking tot het gamma producten dat we jou kunnen voorstellen.
Neen, mijn verzekeringsproduct hoeft niet noodzakelijk duurzaamheidsaspecten te bevatten.
Ja, het is belangrijk voor mij dat mijn verzekeringsproduct duurzaamheidsaspecten bevat.
Terug Volgende
Afronden 25%
1 Personalia 2 Voorkeur 3 Selectie voorkeur 4 Keuze SFDR 5 Keuze Europese Taxonomie 6 Keuze PAI 7 Selectie PAI 8 Privacy & Verzenden
Met welke duurzaamheidsvoorkeuren moeten we rekening houden?*SFDR staat voor sustainable Finance Disclosure Regulation. Een Europese verordening die tot doel heeft meer transparantie te bieden met betrekking tot de duurzaamheidsrisico's van financiële partijen.
Duurzaamheid op basis van de SFDR-wetgeving 
Ecologisch duurzame beleggingen die beantwoorden aan de Europese Taxonomie
Beleggingen die ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren vermijden (ook bekend als "Principal Adverse Impacts")
Terug Volgende
Afronden 37%
1 Personalia 2 Voorkeur 3 Selectie voorkeur 4 Keuze SFDR 5 Keuze Europese Taxonomie 6 Keuze PAI 7 Selectie PAI 8 Privacy & Verzenden
Voor uw beleggingsadvies, wat is de minimale proportie waarmee u rekening wil houden wanneer het gaat over duurzame beleggingen die voldoen aan de SFDR-wetgeving?*
Een gematigde portie (vanaf minimum 0%)
Een gemiddelde portie (vanaf minimum 15%)
Een uitgesproken portie (vanaf minimum 50%)
Ik wens mijn eigen percentage te kiezen van minimaal (x%)
Welk percentage verkiest u? *
Terug Volgende
Afronden 50%
1 Personalia 2 Voorkeur 3 Selectie voorkeur 4 Keuze SFDR 5 Keuze Europese Taxonomie 6 Keuze PAI 7 Selectie PAI 8 Privacy & Verzenden
Voor uw beleggingsadvies, wat is de minimale proportie waarmee u rekening wil houden wanneer het gaat over ecologisch duurzame beleggingen die voldoen aan de Europese Taxonomie?*
Een gematigde portie (vanaf minimum 0%)
Een gemiddelde portie (vanaf minimum 15%)
Een uitgesproken portie (vanaf minimum 50%)
Ik wens mijn eigen percentage te kiezen van minimaal (x%)
Welk percentage verkiest u? *
Terug Volgende
Afronden 62%
1 Personalia 2 Voorkeur 3 Selectie voorkeur 4 Keuze SFDR 5 Keuze Europese Taxonomie 6 Keuze PAI 7 Selectie PAI 8 Privacy & Verzenden
Met welke belangrijke ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren (PAI) wil u rekening houden in de producten die we u zullen aanbieden?*
Minimum 1 PAI, maar ik heb geen specifieke voorkeur.
Ik kies mijn PAI uit de lijst.
Terug Volgende
Afronden 75%
1 Personalia 2 Voorkeur 3 Selectie voorkeur 4 Keuze SFDR 5 Keuze Europese Taxonomie 6 Keuze PAI 7 Selectie PAI 8 Privacy & Verzenden
Afval
Gevaarlijk afvalratio
Uitstoot van broeikasgassen
Uitstoot van broeikasgassen
Koolstofvoetafdruk
Broeikasgasintensiteit van bedrijven waarin belegd wordt
Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector van de fossiele brandstoffen
Aandeel consumptie en productie van niet-hernieuwbare energie
Energieverbruiksintensiteit per sector met grote klimaatimpact
Water
Lozingen in water
Biodiversiteit
Activiteiten met negatieve impact op biodiversiteitgevoelige gebieden
Energie-efficiëntie
Blootstelling aan energie-inefficiënte vastgoedactiva
Sociaal
Landen waarin belegd wordt en waar mogelijk sociale rechten geschonden worden
Sociale & personeelszaken
Schendingen van principes van het UN Global Compact en van de richtlijnen van de OESO voor Multinationale Ondernemingen
Gebrek aan mechanismen om de naleving van het Global Compact & de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen te monitoren
Onaangepaste genderloonkloof
Genderdiversiteit van de raad van bestuur/het directiecomité
Betrokkenheid bij omstreden wapens (anti-persoonsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens)
Milieu
Broeikasgasintensiteit (van landen waarin belegd wordt)
Fossiele brandstoffen
Blootstelling aan fossiele brandstoffen via vastgoedactiva
Wil u dat we in uw advies rekening houden met minstens één of met al uw voorkeuren?*
Met minstens 1 van mijn voorkeuren
Met al mijn voorkeuren

Hebt u geen keuze gemaakt uit de lijst dan gaan we er van uit dat u geen specifieke voorkeur heeft.

Terug Volgende
Afronden 87%
1 Personalia 2 Voorkeur 3 Selectie voorkeur 4 Keuze SFDR 5 Keuze Europese Taxonomie 6 Keuze PAI 7 Selectie PAI 8 Privacy & Verzenden
Privacy *

Ik nam kennis van en ben akkoord met de gebruiksvoorwaarden en de verwerking van mijn persoonsgegevens overeenkomstig de privacyverklaring.

Terug Volgende