Zadel je dierbaren niet op met de kosten van je uitvaart

Uitvaart+ verzekering

Gelieve de informatiedocumenten te raadplegen alvorens een contract af te sluiten.
Uitvaart+ Verzekering

Wat is een uitvaartverzekering?

De uitvaartverzekering van DVV voorziet de uitkering van een door jou gekozen kapitaal bij overlijden van de verzekerde waarmee je de uitvaart en andere kosten verbonden aan het overlijden kan betalen.  Op die manier zorg je voor financiële gemoedsrust voor je nabestaanden.

Op jouw maat

Je kiest zelf de hoogte van het kapitaal van 2.500 € tot 15.000 € en aan wie het wordt uitgekeerd.

Fiscaal voordeel

Mits het naleven van enkele voorwaarden kunnen de premies in aanmerking komen voor een fiscaal voordeel tot 30%.*

Mits het naleven van enkele voorwaarden kunnen de premies in aanmerking komen voor een fiscaal voordeel

Levenslang verzekerd, tijdelijke premies

Je betaalt de premie gespreid over minimum 5 en maximum 20 jaar maar bent wel levenslang verzekerd.

Eenvoudige medische procedure

Geen uitgebreide medische screening, een eenvoudige gezondheidsverklaring volstaat.

Onmiddellijk verzekerd bij ongeval

De dekking voor overlijden door ongeval  vangt aan zodra je je contract getekend hebt en de eerste premie betaald is.

Bij een overlijden dat niet het gevolg is van een ongeval in de eerste 2 jaar  van het contract worden de prestaties als volgt verminderd:

 • Eerste 6 maanden: uitkering van de nettopremies, zonder kapitalisatie. Eventuele bijpremies worden niet terugbetaald.
 • 7e - 12e maand: 25% van het verzekerde kapitaal**
 • 13e-18e maand: 50% van het verzekerde kapitaal**
 • 19e-24e maand: 75% van het verzekerde kapitaal**
 • >24 maanden: 100% van het verzekerde kapitaal**

** de begunstigde krijgt altijd minstens de nettopremies, zonder kapitalisatie terugbetaald. Eventuele bijpremies worden niet terugbetaald.

Uitsluitingen en beperkingen

 • Niet gedekt zijn onder meer zelfmoord van de verzekerde tijdens de eerste twaalf maanden en overlijden door deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren.
 • De eerste twee jaar wordt een proportioneel deel van het verzekerde kapitaal uitgekeerd. Bekijk voor meer details de voorwaarden of kom bij ons langs. Na deze wachtperiode van twee jaar ontvangen je nabestaanden het volledige verzekerde kapitaal (na aftrek van eventuele belasting). Bij overlijden door ongeval wordt altijd 100% uitgekeerd vanaf de 1e dag.
 • Je geniet een fiscaal voordeel als er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Als je een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet je rekening houden met een taks op de uitkering. 
 • Onderschrijving is mogelijk tot de 70e verjaardag van de verzekerde.

*Onder voorbehoud van de naleving van de wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van de verzekeringnemer en kan in de toekomst veranderen. Houd er rekening mee dat in geval van belastingaftrek van de premies, ook de prestaties belastbaar zijn.

Overlijdensverzekering


 • De Uitvaart+ verzekering is een levenslange overlijdensverzekering van tak 21 met maximaal 6% instapkosten, afgesloten voor een levenslange duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen. 
 • De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • Voor informatie over de limieten, risico's en uitsluitingen bekijk :
 • Kennisname van deze documenten is verplicht vóór je het contract ondertekent.

De Uitvaart+ verzekering is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.