Verdedig je rechten bij privé-geschillen

Rechtsbijstand privé-leven

Gelieve de informatiedocumenten te raadplegen alvorens een contract af te sluiten.
Lex.tra Particulier

Wanneer gebruik je je Lex.Tra particulier?

Aankopen bij webshops

Je online aankoop gaat de mist in? We verdedigen je belangen bij de meeste contractuele geschillen.

Schadevergoeding vorderen

Heb je recht op een schadevergoeding dan proberen wij die in te vorderen, zelfs via de rechtbank.  Is de tegenpartij onvermogend? Wij vergoeden tot 12.500 euro.

Je rechten verdedigen

Na een aanrijding met je fiets vordert je verzekeraar familiale de franchise terug. Je bent echter niet akkoord. Wij verdedigen je.

Geen franchise

We komen tussen vanaf de eerste euro.

Wat dekt Lex.Tra Particulier?

We beschermen je als het tot een geschil komt in je privé-leven.

 • We geven je informatie over je rechten.
 • We gaan op zoek naar oplossingen.
 • We doen het nodige om het geschil op te lossen. Bij voorkeur minnelijk maar desnoods tot in de rechtbank.
 • We helpen je bij het samenstellen van je dossier (bewijzen verzamelen, getuigen, expertise)

We betalen je juridische kosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden vergoed tot 75.000 euro, dus bijvoorbeeld ook het ereloon van de expert of van de advocaat, kosten voor gerechtsdeurwaarder of dagvaarding, vertaalkosten enz.

Extra

 • Een geschil met betrekking tot je toekomstige woning? Heb je een conflict over een appartement waarin je binnen drie maanden zou gaan wonen? Voor die geschillen komen we tussen tot 5.000 euro.
 • Een conflict met je werkgever? Voor een geschil met betrekking tot je arbeidsovereenkomst komen we tussen tot 7.500 euro.
 • Komt het tot een rechtszaak dan kan je zelf je advocaat kiezen.

Uitsluitingen en beperkingen

 • De meeste contractuele geschillen zijn gedekt tot 10.000 euro. Daarbij geldt een wachttijd van drie maanden. Dat betekent dat wij geen rechtsbijstand geven voor geschillen die zich voordoen tijdens de eerste drie maanden nadat de verzekering in werking is getreden (behalve als je daarvoor vroeger bij een andere verzekeraar verzekerd was).

 • Als de tegenpartij onvermogend blijkt, vergoedt DVV Verzekeringen toch tot 12.500 euro als de schade onopzettelijk was en de rechter een veroordeling uitsprak.

 • Beroepsactiviteiten zijn niet gedekt, dus ook niet bij bijvoorbeeld commerciële huurcontracten. Ook geschillen rond beleggingen en erf- of familierecht zijn niet verzekerd.

 • Lex.Tra Particulier komt niet tussen bij geschillen in verband met collectieve arbeidsconflicten, collectieve acties, faillissementen, gerechtelijke akkoorden en bedrijfssluitingen.

  De vermelde limietbedragen zijn van december 2016.

DVV Ba privé-leven


De rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Particulier wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

 

Bekijk hier:

De Lex.tra particulier rechtsbijstandsverzekering is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.