Bescherm je gezin bij een overlijden

De tijdelijke overlijdensverzekering

Gelieve de informatiedocumenten te raadplegen alvorens een contract af te sluiten.
Overlijdensverzekering

Wat dekt een overlijdensverzekering

Op jouw maat

Kies zelf je bedrag, je looptijd en de begunstigde(n)

Fiscaal voordeel

Mits het naleven van enkele voorwaarden kunnen de premies in aanmerking komen voor een fiscaal voordeel

Meteen verzekerd

Je bent verzekerd vanaf je eerste premiebetaling.

Optie ongeval

Met de optie ongeval verhoog je de uitkering bij een overlijden naar aanleiding van een ongeval

SOCIALE ZEKERHEID

Beperkte sociale zekerheid

Te jong bij het overlijden van je partner?

Ben je te jong (in 2024 jonger dan 49 jaar en 6 maanden) bij het overlijden van je partner dan ontvang je geen overlevingspensioen (weduwe/weduwnaarspensioen).

Niet gehuwd?

Ben je niet gehuwd, maar ben je gewoon of wettelijk samenwonend?  Dan ontvang je bij het overlijden van je partner geen overlevingspensioen.

Wat is een tijdelijke overlijdensverzekering

Met de tijdelijke overlijdensverzekering voorzie je de uitkering van een kapitaal als je zelf komt te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering. Op die manier kan je gezin financieel verder als je plots zou overlijden.

Je kiest daarbij zelf het kapitaal dat je wil verzekeren en hoe lang de bescherming moet lopen, bijvoorbeeld tot de kinderen oud genoeg zijn.

Bij het overlijden van één van de partners blijven immers veel vaste kosten gewoon doorlopen.

Enkele vragen die je jezelf moet stellen:

  • Kan mijn gezin de huidige levenstandaard behouden na mijn overlijden?
  • Is de toekomst van mijn kinderen veilig als ik er niet meer ben?
  • Kan mijn partner de studiekosten alleen betalen?
  • Kan mijn gezin alle vaste kosten blijven betalen als mijn inkomen wegvalt?
  • Kunnen de successierechten betaald worden?

Uitsluitingen en beperkingen

  • Je geniet een fiscaal voordeel als er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Als je een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet je rekening houden met een taks op de uitkering.

  • Sommige doodsoorzaken zijn uitgesloten, zoals zelfdoding in de loop van het 1e verzekeringsjaar, een overlijden als gevolg van het beoefenen van een extreme sport, het overlijden van de verzekerde, veroorzaakt door een opzettelijke daad.

  • In geval van maandelijkse, trimestriële en semestriële premiebetaling worden fractioneringskosten van respectievelijk 4%, 3% en 2%, voor de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborgen, toegepast. Er zijn geen fractioneringskosten in geval van een jaarlijkse of eenmalige premie.

Overlijdensverzekering


  • De DVV Overlijdensverzekering is een overlijdensverzekering van tak 21 met vast kapitaal, afgesloten voor een bepaalde duurtijd. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. 
  • Bekijk:

De overlijdensverzekering is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.