LO Verkeer

Lichamelijke ongevallen verkeer

Gelieve de informatiedocumenten te raadplegen alvorens een contract af te sluiten.
De verzekering verkeer

Ontdek de LO Verkeer

Op jouw maat

Kies zelf de bedragen die je wil verzekeren.

Kies je formule

Verzeker je zelf of heel je gezin

Wereldwijd

Je LO Verkeer volgt je overal in de wereld. Zo ben je ook beschermt als bestuurder van je huurwagen op vakantie.

Snelle vergoedingen

Medische kosten worden vergoed binnen de 15 dagen na ontvangst van de bewijsstukken.

Waarom een verzekering verkeer

Je verzekering verkeer komt tussen als je gewond raakt bij een verkeersongeval.

 

Er zijn uitkeringen voorzien voor je medische kosten, in geval van overlijden en bij invaliditeit.


Je bent beschermd als voetganger (bij een aanrijding met een voertuig of contact met een andere voetganger), fietser, bestuurder van een auto en als passagier van een auto, trein, tram of bus.


Het is je eigen verzekeraar die de vergoeding uitkeert. Dit voorkomt dat je moet wachten tot er duidelijkheid is over wie aansprakelijk is bij een verkeersongeval.


Je LO verkeer komt trouwens ook tussen als er geen tegenpartij is. Bijvoorbeeld als je valt met je fiets nadat je in een tramspoor terecht kwam.

2 formules

Je hebt de keuze uit 2 formules:

  • Alleenstaande, in dat geval ben alleen jij verzekerd.
  • Gezin, voor jou en je gezinsleden

Wat is precies verzekerd?

Je verzekering zal tussenkomen als je een verkeersongeval hebt met een lichamelijk letsel. Je kan dan rekenen op:


  • terugbetaling van de behandelingskosten
  • forfaitaire dagvergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid (vanaf de 31e dag en tot twee jaar na het ongeval) maar ook bij hospitalisatie tijdens de wachttijd
  • uitkering op basis van de permanente invaliditeitsgraad (tot drie maal het verzekerde kapitaal), en een aanvullende vergoeding voor andere kosten bij invaliditeit van meer dan 50%
  • vergoeding als het slachtoffer meteen of tot drie jaar na het ongeval als gevolg daarvan overlijdt
Lo verkeer


  • Voor de waarborg Overlijden wordt de vergoeding tot de helft herleid voor verzekerden die op de dag van het ongeval tussen 5 jaar en 15 jaar oud zijn of 70 jaar of ouder zijn.
  • Voor de waarborg Blijvende Invaliditeit wordt voor verzekerden die op de dag van het ongeval nog geen 16 jaar zijn de vergoeding verdubbeld. Voor verzekerden van 70 of meer wordt de vergoeding tot de helft herleid.
  • Uitgesloten van deze verzekering zijn onder andere de lichamelijke ongevallen door dronkenschap van een verzekerde, zelfmoord of poging tot zelfmoord van een verzekerde, roekeloze daden, weddenschappen, uitdagingen van een verzekerde of ongevallen opzettelijk veroorzaakt door een verzekerde of een begunstigde.
  • De verzekering Verkeer wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Kom langs bij ons of bekijk hier:

De verzekering verkeer is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.