Verzeker je lichamelijke letsels als bestuurder

De verzekering bestuurder.

Gelieve de informatiedocumenten te raadplegen alvorens een contract af te sluiten.
Verzekering bestuurder

Wat doet een verzekering bestuurder?

Wereldwijde dekking

Waar je ook gaat, je verzekering  gaat met je mee.

Op maat

Je kiest zelf je verzekerde bedragen en de formule. 

Snelle vergoeding

Medische kosten worden vergoed binnen de 15 dagen na ontvangst van de bewijsstukken.

Ook als je zelf in fout bent

Of je zelf aansprakelijk bent voor het ongeval of niet speelt geen rol.

 

Waarom een verzekering als bestuurder?

 

Als je zelf aansprakelijk bent voor een verkeersongeval als bestuurder kan je niet terugvallen op je BA motorrijtuigen voor vergoeding van je lichamelijke schade.  Je bestuurdersverzekering komt tussen als je lichamelijke letsels oploopt. Ze keert vergoedingen uit bij medische kosten, overlijden of invaliditeit.

 

Maar ook als je in "je recht" bent bij een ongeval is de verzekering verkeer nuttig.  Je moet immers niet wachten op de verzekeraar van de tegenpartij maar je kan meteen een beroep doen op je eigen verzekering.

 

Ook als er geen andere partij betrokken is bij het verkeersongeval kan je terugvallen op je verzekering bestuurder.

 

Kies je formule

 

  • als optie bij je BA motorrijtuigen voor 1 welbepaald motorvoertuig (auto, motor, bromfiets)
  • als gezinspolis voor alle auto's
  • als gezinspolis verkeer: als bestuurder van alle motorvoertuigen, als passagier van een vervoermiddel te land, te water of in de lucht, en zelfs als fietser of voetganger

Uitsluitingen en beperkingen

Uitgesloten van deze verzekering zijn onder andere de lichamelijke ongevallen door dronkenschap van een verzekerde, zelfmoord of poging tot zelfmoord van een verzekerde, roekeloze daden, weddenschappen, uitdagingen van een verzekerde of ongevallen opzettelijk veroorzaakt door een verzekerde of een begunstigde.

Verzekering bestuurder


  • Voor de waarborg Overlijden wordt de vergoeding tot de helft herleid voor verzekerden die op de dag van het ongeval tussen 5 jaar en 15 jaar oud zijn of 70 jaar of ouder zijn.

  • Voor de waarborg Blijvende Invaliditeit wordt voor verzekerden die op de dag van het ongeval nog geen 16 jaar zijn de vergoeding verdubbeld. Voor verzekerden van 70 of meer wordt de vergoeding tot de helft herleid.
  • De verzekering bestuurder (verkeer) heeft een looptijd van 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

  • Kom voor meer informatie bij ons langs of bekijk:

  • Kennisname van deze documenten is verplicht vóór je het contract ondertekent

De verzekering bestuuder (verkeer) is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.