Verzeker je fiets en ga met een gerust hart op weg.

Fietsverzekering

Gelieve de informatiedocumenten van de fietsverzekering te raadplegen alvorens een contract af te sluiten.
Fietsverzekering

Wat dekt de fietsverzekering?

Materiële schade aan je fiets

Raakt je fiets beschadigd, waar ook ter wereld, door een val, ongeval, vandalisme of poging tot diefstal? DVV vergoedt de herstellingskosten na aftrek van een franchise.

Bijstand

Je kan niet meer verder rijden door diefstal, panne, vandalisme of een ongeval op meer dan 1 km van je woonplaats? Dan kan je rekenen op bijstand in heel geografisch Europa.

Diefstal

DVV vergoedt je in geval van diefstal (wereldwijd). Is je fiets minder dan 2 jaar oud? Dan vergoeden we zelfs de volledige aankoopwaarde.

Welke soorten fietsen verzekeren we?

De Fietsverzekering van DVV dekt alle types fietsen*:

 • elektrische fietsen
 • stadsfietsen
 • plooifietsen
 • bakfietsen
 • racefietsen
 • mountainbikes
 • Speed Pedelecs
 • elektrische steps
 • andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (hoverboards, segways, …)

Nuttige info

Aankoopdatum

Je fiets mag maximaal één jaar oud zijn om deze verzekering te kunnen afsluiten.

 

Ben je een trouwe klant**? Dan verzekeren we je fiets tot 3 jaar na aankoop. Je geniet ook van 50% korting op de prijs van de fietsbijstand.

Accessoires fiets

Heb je extra fietsaccessoires gekocht (bagagedrager, fietsstoeltje, fiets-GPS, fietscomputer, fietskar…)?

 

Bij DVV kan je ze ook verzekeren.

 

! Een slot is verplicht om in te tekenen op de Fietsverzekering. 

Wat is niet gedekt?

 • De Fietsverzekering van DVV biedt geen dekking voor huur- of leasefietsen of fietsen die gebruikt worden voor betaald vervoer van personen of voor transport van goederen (bv. bezorgdiensten zoals Ubereats of  Deliveroo).

 • We bieden geen bijstand en betalen geen schadevergoeding als de schade al bestond voor de verzekering werd afgesloten. We vergoeden evenmin in geval van opzettelijke schade.

 • De Fietsverzekering is geen onderhoudscontract. Slijtage van de remmen of andere stukken is dus niet gedekt. Schade aan banden of de batterij zijn evenmin gedekt, behalve als die veroorzaakt is in combinatie met andere gedekte schade.

Franchise en beperkingen

 • Franchise Waarborg Diefstal
  Voor een racefiets of een mountainbike bedraagt de franchise 500 euro. Voor alle andere soorten fietsen is er geen franchise in geval van diefstal.
 • Franchise Waarborg Materiële Schade
  Voor racefietsen en mountainbikes bedraagt de franchise 125 euro bij een herstelling (500 euro bij totaalverlies). Voor alle andere soorten fietsen is de franchise 50 euro in geval van een herstelling (0 euro bij totaalverlies). 
 • Beperkingen :
  • De Fietsverzekering van DVV dekt alle types fietsen, al dan niet elektrisch, die zelfstandig (dus zonder te trappen) een maximale snelheid behalen van 25 km/u, met name stadsfietsen, plooifietsen, bakfietsen, racefietsen, mountainbikes, maar ook Speed Pedelecs en gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zoals hoverboards, segways of elektrische steps.
  • De Fietsverzekering van DVV kan niet worden afgesloten voor een voertuig dat onderworpen is aan de verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.
  • Je fiets en de verzekerde accessoires verminderen in waarde na verloop van tijd. Daarom houdt DVV verzekeringen rekening met een waardeverlies van 1,5% per verstreken maand vanaf de 25e maand na de aankoopdatum, met een maximale waardevermindering van 80%. Je fiets behoudt dus de eerste twee jaar zijn aankoopwaarde!
  • Als de fiets onbewaakt wordt achtergelaten, moet hij aan een vast bevestigingspunt worden vastgemaakt met een gecertificeerd slot ART 2 sterren (of hoger) of Sold Secure Diamond/Gold/Silver. Een slot zonder certificering van de merken Abus, Axa, Kryptonite et Trelock wordt ook aanvaard als het beveiligingsniveau (eigen aan het merk) op zijn minst 13/15 bedraagt voor Abus, 11/15 voor Axa, 9/10 voor Kryptonite en 5/6 voor Trelock. Andere sloten zijn niet toegelaten. Onder bevestigingspunt verstaan we een vast, onbeweeglijk en onbeweegbaar deel, in steen, metaal of hout en waarvan de fiets niet los kan komen of losgemaakt kan worden, zelfs niet door hem op te tillen.
DVV fietsverzekering


 • *De fiets mag de snelheid van 25 km/h niet overschrijden door de kracht van de motor alleen (zonder trapondersteuning).
 • **Je hebt minstens één contract bij DVV in drie van de volgende vier types verzekeringen: auto, woning, familiale en leven.
 • De bijstand wordt georganiseerd door onze partner Europ Assistance.
 • De Fietsverzekering wordt afgesloten voor 1 jaar en stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Bekijk de volgende documenten voor meer informatie:

Kennisname van deze documenten is verplicht vóór je het contract ondertekent.

Deze fietsverzekering is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.