Verzeker de schade die je gezin toebrengt aan derden dankzij de BA familiale verzekering

BA privé-leven

Gelieve de informatiedocumenten te raadplegen alvorens een contract af te sluiten.
Familiale verzekering

Wat dekt een familiale verzekering?

Wereldwijde dekking

Waar je ook gaat, je familiale verzekering  gaat met je mee.

Lichamelijke en stoffelijke schade

De familiale verzekering dekt lichamelijke en materiële schade die jij, je partner, je kinderen of je huisdier veroorzaken bij anderen.

Rechtsbijstand

De waarborg rechtsbijstand helpt je met de terugvordering als je schade hebt geleden

Ruime dekking voor een scherpe prijs

Je familiale verzekering van DVV gaat verder dan de wettelijke minimumvoorwaarden.

OPTIE

Extra bescherming met de optie Uitgebreide Burgerlijke Aansprakelijkheid voor 25 €.

Bob waarborg

De schade die je aan een auto veroorzaakt waarmee je als BOB rijdt.

Uitbreiding schade aan gehuurd vakantieverblijf of feestzaal

De materiële schade aan een zaal of een vakantiewoning die je huurt.

Toevertrouwde goederen

Regelt de schade aan spullen die je hebt geleend. Let op: schade aan auto's is bijvoorbeeld uitgesloten.

Engelse franchise

Je betaalt geen franchise meer als de materiële schade meer dan 297,74 euro bedraagt. 

Wat is niet gedekt

  • Als je een ongeval krijgt terwijl je een voertuig of voortbewegingstoestel bestuurt dat is uitgerust met een elektrische motor waarmee je zelfstandig "zonder te trappen" de 25 km/u kunt overschrijden, dekt de familiale verzekering je niet. Je moet een verzekering BA voor bromfietsen afsluiten.
  • Ben je zelf gekwetst? Dan kan je geen beroep doen op de familiale verzekering. Om jezelf te verzekeren tegen lichamelijke schade kan je een verzekering Ongeval Privéleven afsluiten.

Franchise en beperkingen

  • Voor lichamelijke schade is er geen franchise. Voor materiële schade bedraagt de franchise 297,74 euro.

  • De lichamelijke en de materiële schade zijn gelimiteerd tot respectievelijk 32.459.881,29 euro en 6.491.976,26 euro.

  • De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van 2022 en evolueren (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen.

DVV Ba privé-leven


  • De familiale verzekering wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd.
  • De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 
  • Bekijk hier:
  • Kennisname van deze documenten is verplicht vóór je het contract ondertekent.

De familiale verzekering is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.