Pensioensparen - DVV Save3 (T21)

Pensioensparen met gewaarborgd rendement.

Pensioensparen DVV Save3 (T21)

Wat is DVV Save 3?


Save 3 is een tak 21-levensverzekering waarmee je aan pensioensparen kan doen. Bij zo’n levensverzekering ben je voor elke storting zeker dat de rentevoet gewaarborgd is tot aan je pensioen. Ook je kapitaal is gegarandeerd. Bovendien krijg je een belastingsvoordeel tot 30% van je premies

Kapitaal gegarandeerd

Elke euro die je spaart, krijg je terug

Basisrentevoet gegarandeerd

de basisintrestvoet bij elke storting ligt vast.

Vanaf  € 25 / maand

je hebt geen startkapitaal nodig

Fiscaal voordeel

Krijg tot 30% van je storting terug als belastingvermindering

Kies je begunstigden

Plan vooraf en optimaliseer  je nalatenschap.

Gegarandeerd tot € 100.000

Via het garantiefonds voor financiële diensten

Wat moet je weten over pensioensparen met DVV Save 3?

Save 3 is te vergelijken met een gewone spaarrekening, maar je bent wel zeker van de intrestvoet tot het einde van het contract. Je kan ermee aan pensioensparen en/of langetermijnsparen doen.


Wat zijn de voordelen en kenmerken?

 • Vanaf en tot welke leeftijd kan je pensioensparen?
  vanaf 18 jaar tot en met 65 jaar bij opening van het contract. De belastingvermindering wordt de laatste maal toegekend in het jaar dat je 64 wordt.
 • Hoeveel kan je maximaal sparen?
  Standaard tot € 1020 (in 2024).
  Verhoogde formule: tot € 1310 (in 2024)
 • Hoe wordt Save 3 in principe belast?
  Vervroegde taks van 8% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar) maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 8% of 33% (afhankelijk van het geval).
 • Hoe wordt Save 3 belast bij afkoop voor 60 jaar?
  Belastingheffing aan 8% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen.
 • Hoe wordt Save 3 belast bij overlijden van de verzekerde voor 60 jaar?
  Belastingheffing aan 8% + lokale opcentiemen / gemeentebelasting.


Hoe werkt het?

Je stort wat je wilt wanneer je wilt. De intrestvoet geldt voor iedere storting afzonderlijk: vroegere en toekomstige stortingen kunnen een verschillende intrestvoet krijgen, namelijk de intrestvoet die geldt op het moment van de storting.


Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij een levensverzekering kan je een begunstigde aanduiden. Die krijgt dan het geld als je er niet meer bent. Wil je nog een ruimere bescherming voor je gezin? Dan is er de aanvullende waarborg bij overlijden, je kiest dan zelf het minimum bedrag dat wordt uitbetaald.

Wat zijn de kosten?

 • Instapkosten: maximaal 6% bij elke storting. Vraag naar onze korting!

 • Beheerskosten: 0,10% per jaar (maandelijks afgehouden).

 • Uitstapkosten: tijdens de laatste vijf jaar voor de einddatum 0%, tijdens de jaren daarvoor het maximale bedrag van de volgende twee mogelijkheden:

  • 5% van de afkoopwaarde.

  • 75 euro (geïndexeerd in functie van het gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen met 1998 als basis).

Wat zijn de risico's?

Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico?.
Elke referentie naar de veiligheid van dit product dient verstaan te worden onder voorbehoud van deze risico’s.


Fiscale behandeling?

De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Er is een belasting op de uitkeringen zodra een premie een belastingvoordeel heeft genoten. De belastingheffing varieert i.f.v. het fiscale stelsel en een aantal voorwaarden. Voor wat betreft de successierechten zijn de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing.

Goed om te weten

 • Save 3 is een flexibele levensverzekering van tak 21 met maximaal 6% instapkosten en met een minimale looptijd van 10 jaar en met einddatum ten vroegste op de 65e verjaardag van de verzekerde. Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde kapitaal en intrestvoet de FIF & precontractuele SFDR informatie, de voorwaarden, de commerciële fiche of kom even langs bij ons. Voor meer informatie over de duurzaamheid van dit product, raadpleeg het periodieke rapport SFDR. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • Voor de facultatieve waarborg overlijden wordt de leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract tot 65 jaar beperkt. Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt. De prestaties worden dan beperkt tot de uitbetaling van de poliswaarde: bijvoorbeeld zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of overlijden door alcoholisme of misbruik van geneesmiddelen.
 • Sustainability Related Disclosure.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.


DVV Save 3 is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.