DVV Life invest protect (T21)

Sparen met gewaarborgd rendement.

DVV Life invest protect

Wat is DVV Life Invest Protect?


DVV Life Invest Protect is een tak 21-levensverzekering. Dat betekent dat je kapitaal veilig is én dat je basisrentevoet gewaarborgd wordt. Met andere woorden een veilige manier om je geld meer te laten opbrengen waarbij je vooraf weet hoeveel je minimaal zal ontvangen.

Kapitaal gegarandeerd

Elke euro die je spaart, krijg je terug

Basisrentevoet gegarandeerd

de basisintrestvoet bij elke storting ligt vast.

Vanaf  € 25 / maand

je hebt geen startkapitaal nodig

Kosteloos uitstappen

3 manieren om kosteloos uit te stappen

Kies je begunstigden

Plan vooraf en optimaliseer  je nalatenschap.

Gegarandeerd tot € 100.000

Via het garantiefonds voor financiële diensten

Wat moet je weten over DVV Life Invest Protect?


Met DVV Life Invest Protect breng je geld op een veilige manier op.

Wat zijn de voordelen en kenmerken?

 • Gewaarborgde rentevoet  op 12/3/2024 : 2.00% bruto, (exclusief kosten en lasten) op uw huidige stortingen.
 •  Rendement: voor elke storting kan je rekenen op een gegarandeerde rentevoet tot 31 december van het 8e jaar vanaf de datum van storting. Daarna wordt er een nieuwe rentevoet bepaald volgens de marktvoorwaarden op dat moment.
 • Mogelijke winstdeelname: Bovenop de rente is een deelname in de winst mogelijk. Die is niet gegarandeerd, hangt af van de resultaten en kan ieder jaar wijzigen.
 • Elke euro die je stort, is veilig. Voor extra garanties is er het Garantiefonds voor financiële diensten  (tot 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar).
 • Duur: als je in DVV Life Invest Protect wil beleggen, doe je dat het best voor minstens acht jaar. Anders moet je rekening houden met mogelijke uitstapkosten en belastingen op je opbrengsten.
 • Belastingvoordeel: na acht jaar moet je geen belastingen meer betalen als je je geld opneemt. Doe je dat vroeger, dan betaal je 30% roerende voorheffing.


Welke risico’s en nadelen zijn er?

 • Je betaalt instapkosten, beheerskosten, 2% verzekeringstaks en uitstapkosten (afhankelijk van het moment dat je je geld opneemt/afkoopt).
 • Als je het geld tijdens de eerste acht jaar opneemt, betaal je 30% roerende voorheffing.
 • Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico.


Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij een levensverzekering kan je een begunstigde aanduiden. Die krijgt dan het geld als je er niet meer bent. Wil je nog een ruimere bescherming voor je gezin? Dan is er de aanvullende waarborg bij overlijden. Dan ontvangen je nabestaanden minstens 130% van de netto-stortingen.

 

Hoe haal je flexibel geld uit je levensverzekering?

Kies de Active-formule van DVV Life Invest Protect. Je kan dan maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks een deel van je geld opvragen.


Hoe stap je gratis uit?

Je betaalt geen uitstapkosten in de volgende gevallen:

 •     bij overlijden van de verzekerde
 •     bij annulatie binnen 30 dagen
 •     bij gedeeltelijke afkoop volgens de Active-formule met een maximum van 10% van het totaalbedrag (max. 25.000 euro per jaar)
 •     bij een gedeeltelijke afkoop gedurende één maand na de invoering van de nieuwe intrestvoet (na elke waarborgperiode), niet in combinatie met de Active-formule
 •     bij gedeeltelijke afkoop één maal per twaalf maanden met een maximum van 10% van het totaalbedrag (max. 25.000 euro per jaar), niet in combinatie met de Active-formule. Bij een tweede of volgende gedeeltelijke afkoop binnen de twaalf maanden worden de uitstapkosten aangerekend op de volledige afkoopwaarde.

Goed om te weten

 • De Active-formule is mogelijk vanaf 125 euro, op jaarlijkse basis beperkt tot 10% van het totaal van de gestorte premies, maximaal 25.000 euro. De polis moet bij de start een minimumwaarde hebben van 6.200 euro. Om deze formule op te starten betaal je niets, daarna 5 euro voor elke aanpassing of annulering.
 • De instapkosten bedragen : maximaal 2,5% bij elke brutostorting. Voor de opmaak betaal je 5 euro.
 • De beheerskosten bedragen maandelijks 0,01% van de poliswaarde.
 • De uitstapkosten worden gedetailleerd in het Document met essentiële informatie (KID) & precontractuele SFDR informatie.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.
 • DVV Life Invest Protect is een flexibele levensverzekering van tak 21 met maximaal 2,5% instapkosten en met een onbepaalde looptijd. Het minimale inschrijvingsbedrag bedraagt 2.500 euro of 25 euro per maand via doorlopende opdracht. Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde intrestvoet het Document met essentiële informatie (KID) & precontractuele SFDR informatie, de voorwaarden, de commerciële fiche. Voor meer informatie over de duurzaamheid van dit product, raadpleeg het periodieke rapport SFDR. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.


DVV Life Invest Protect is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.