Reisbijstand: reis zorgeloos de wereld rond

DVV Assistance

Gelieve de informatiedocumenten van DVV assistance te raadplegen alvorens een contract af te sluiten.
PERSONENBIJSTAND DVV assistance

Wat is er gedekt in de personenbijstand

Wereldwijde dekking

Waar je ook gaat, je reisbijstands-verzekering gaat met je mee.

Repatriëring van over de hele wereld

We zorgen er voor dat je weer thuis geraakt.

Onbeperkte terugbetaling van medische kosten in het buitenland

Handig in landen met een exuberant dure medische zorg zoals de VS.

Bagagebijstand bij verlies of diefstal in het buitenland

Terugbetaling van de kosten voor de aankoop van kleding en toiletartikelen (max. 125 euro).

Hulp bij het vertalen en voor de communicatiekosten

terugbetaling van een tolk (max. 125 euro) en van de telefoonkosten om ons te contacteren.

Hoeveel kost DVV assistance?

Hieronder de premie voor de basisformule

Voor jezelf

€58

per jaar
Voor je hele gezin

€79

per jaar
OPTIES BIJ JE REISBIJSTANDSVERZEKERING

Kies optionele waarborgen voor een zorgeloze vakantie

Formule prestige voor een nog ruimere personenbijstand

Verdubbeling van alle plafonds voor terugbetaling, voorschot of kosten die zijn gedekt door de waarborg personenbijstand.

Terugbetaling van de medische kosten in België gedurende de 3 maanden die volgen op je repatriëring als gevolg van een ongeval of ziekte in het buitenland (max. 7.000 euro).

Voertuigbijstand
 • Pechverhelping ter plaatse of wegslepen als dat nodig is.
 • Repatriëring van je voertuig uit het buitenland als het niet binnen de 3 dagen kan worden hersteld.
 • Repatriëring van de passagiers (bij bijstand in België of een schadegeval in het buitenland).
 • Bijstand voor het openen van het voertuig (als de sleutels er nog in liggen) in België.
 • Een stadswagen (categorie B) als vervangwagen gedurende 7 dagen OF een mobiliteitsbudget van max. 85 euro/dag gedurende 7 dagen.
Mobiliteit Extra: uitgebreide voertuigbijstand.

Bovenop de dekkingen van de waarborg voertuigbijstand, krijg je een vervangwagen van een hogere categorie: een auto van categorie D, gedurende max. 15 dagen (in plaats van een stadswagen van categorie B) afhankelijk van de beschikbaarheid, OF een mobiliteitsbudget voor langere tijd (15 dagen in plaats van 7 dagen).

Bagageverzekering

Met deze optie komen we tussen voor max. 1.500 euro (formule “Voor mij”) of max 3.750 euro (formule “Voor mijn gezin”) in volgende gevallen:

 • Diefstal van je bagage
 • Beschadiging van je bagage
 • Verlies van je bagage

Uitsluitingen

Wat is niet gedekt in de Personenbijstand?


Voor deze kosten komen we niet tussen:

 • Kosten te wijten aan ongevallen en gebeurtenissen veroorzaakt door volgende activiteiten: deltavliegen, parasailing, bobsleeën, parachutespringen, benjispringen, alpinisme, rallysport, rafting, canyoning, ULM, jetskiën en speleologie.
 • De aankoop van eventuele wisselstukken voor je fiets.
 • Medische kosten die voortkomen uit:
  • Een geplande behandeling in het buitenland.
  • Een bevalling.
  • De aankoop of vervanging van protheses.


Wat is niet gedekt in de Voertuigbijstand?


Voor onder andere deze kosten komen we niet tussen:

 • Onderhouds- of herstellingskosten aan je voertuig.
 • Kosten doordat het voertuig niet kan rijden wegens een onderhoud.
 • Kosten voor brandstof en smeermiddelen bij de pechverhelping. 


Wat is niet gedekt in de Bagageverzekering?


We komen onder andere niet tussen voor:

 • Een verblijf korter dan 3 overnachtingen in België en korter dan 1 overnachting in het buitenland.
 • Diefstal, verlies of beschadiging van bederfbare goederen.
 • Bagage die wordt getransporteerd met de fiets. 

Beperkingen van DVV Assistance

 • Als je jouw verblijf moet verlengen voor medische redenen, beperken wij de tussenkomst tot maximum 125 euro per nacht per kamer, gedurende maximum 10 dagen.
 • Voor de repatriëring reis je in eerste klasse met de trein en in economy-klasse met het vliegtuig, tenzij medisch anders bepaald.  
 • Om een terugbetaling te krijgen van de sessies met een psycholoog, moet je kiezen voor een erkende psycholoog die is aangeduid door onze adviserende arts.
 • We komen niet tussen voor medische kosten lager dan 20 euro.
 • De organisatie van een begrafenis in België na het overlijden van een verzekerde omvat niet de kosten voor de ceremonie, het begraven of het cremeren.
 • Je krijgt een vervangwagen of mobiliteitsbudget enkel als je ter plaatse wacht op de herstelling of als je beslist om je reis verder te zetten. Dit kan je niet combineren met de terugbetaling van de verblijfskosten (in afwachting van de reparatie).
DVV aSSISTANCE


 • Onze partner Europ Assistance organiseert de bijstand.
 • DVV Assistance wordt afgesloten voor 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
  De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Bekijk hier:
 • Vooraleer een contract te ondertekenen is het belangrijk dat je kennis neemt van deze documenten.

LET OP:  deze pagina heeft geen betrekking op de waarborg DVV Assistance als optie bij de autoverzekering!