BA autoverzekering

Burgerlijke Aansprakelijkheid auto

Gelieve de informatiedocumenten te raadplegen alvorens een contract af te sluiten.
Burgerlijke aansprakelijkheid auto

Ontdek onze BA Auto

Wettelijk verplicht

Regelt de schade waarvoor jij aansprakelijk bent en die je veroorzaakt met je wagen.

Bijstand

Gratis 24/24 bijstand na een ongeval in België

Bonus/malus 0 na 5 jaar

5 jaar schadevrij is automatisch B/M 0

Drive for life

60-plussers zijn bij ons zeker dat we hun autoverzekering nooit opzeggen.

Pluspunten van onze BA autoverzekering

 • Een getrouwheidsprogramma dat je beloont als je schadevrij rijdt.
 • 60-plussers zijn bij ons zeker dat we hun autoverzekering nooit opzeggen. 
 • Korting als je auto weinig CO2 uitstoot!**
 • Je kan je basiswaarborg uitbreiden met opties zoals een omniumverzekering, reisbijstand en rechtsbijstand.

Een ongeval in België? Geniet 24/24 en 7/7 bijstand!

Bel gratis 0800 93 300 in België om hulp te krijgen:

 • Je auto wordt gratis weggesleept naar de garage van jouw keuze in België.
 • Je krijgt een vervangwagen* voor de hele duur van de herstelling (zelfs bij een ongeval in fout) als je een door onze partner erkende garage kiest. 
 • Je wordt naar huis gebracht.
 • Je partner of werkgever wordt verwittigd. 

Uitsluitingen en beperkingen

In de volgende gevallen verhalen we onze onkosten bij de verzekerde:

 • De waarborg is opgeschort omdat de premie niet betaald is. 
 • Er wordt opzettelijk informatie weggelaten of er werd verkeerde informatie opgegeven bij de aanvraag van de verzekering.
 • Het ongeval is opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
 • De bestuurder rijdt onder invloed of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van stoffen andere dan alcohol.
 • De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of wedstrijd.
 • Het voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet: niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs of vervallen recht op sturen.
 • De wagen heeft geen geldig keuringsbewijs.
 • Het contractueel of reglementair aantal vervoerde personen is overschreden.
 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen schade aan je eigen voertuig. Daarvoor heb je een omniumverzekering nodig. 
 • De lichamelijke schade van de bestuurder die aansprakelijk is voor het ongeval is niet gedekt.
BA autoverzekering


 • *Vervangwagen gedurende de herstelling na een ongeval in België (en tot 30 km over de grens) als u een garage kiest die erkend is door onze partner.
 • **De EcoMobility-korting (CO2-voordeel) kan alleen toegekend worden aan nieuwe Mobility-polissen of bij wijziging van het voertuig in een bestaande Mobility-polis. De benzine- en hybride benzinevoertuigen die minder dan 130g/km CO2 uitstoten, de diesel- en hybride dieselvoertuigen die minder dan 115 g/km CO2 uitstoten (NEDC-norm die u vindt op het gelijkvormigheidsattest of uw bestelbon) en de elektrische voertuigen komen in aanmerking voor deze korting.
 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is wettelijk verplicht. Ze wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Kom even bij ons langs of bekijk hier:

De autoverzekering Mobility is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.