Controleer je voorstel tot vereenvoudigde aangifte 2024

Dit jaar ontvangen zo een 4 miljoen belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. 


Jammer genoeg bleek in het verleden dat een groot deel van deze voorstellen fout was, sommige bronnen spreken zelfs van bijna de helft van de voorstellen.


Vaak gaat het om fouten in het nadeel van de belastingplichtige.

Maar ook als de fout in het voordeel van de belastingplichtige is, dien je de aangifte aan te passen. De verantwoordelijkheid voor een correcte aangifte ligt immers bij de aangever en een foute aangifte kan leiden tot een boete.


We sommen hier de 10 van de belangrijkste aandachtspunten op.


  1. Personen ten laste. Zijn er kinderen onterecht meegeteld of weggelaten?  Heb je misschien andere personen ten laste (bijvoorbeeld bejaarde ouders)?
  2. Is een eventuele invaliditeit correct overgenomen?
  3. Had je aftrekbare kosten voor kinderopvang in 2023?
  4. Zijn aftrekbare uitgaven zoals giften, dienstencheques, aftrekbare rechtsbijstandverzekering correct opgenomen in de aangifte?
  5. Heb je onderhoudsuitkeringen (alimentatie) ontvangen of betaald ?
  6. Ben je gehuwd of ging je wettelijk samenwonen in 2023?
  7. Heb je een hypothecair krediet, een levensverzekering,doe je aan pensioensparen, deed je giften of plaatste je een laadpaal? Wordt de aftrek vermeld en is deze correct?  Zeker te controleren indien u in 2023 startte!
  8. Heb je andere onroerende goederen dan de eigen woning, bijvoorbeeld een appartement dat je verhuurt, of een vakantiewoning, misschien een woning in het buitenland?
  9. Woon/werkverkeer? Is de vrijstelling correct?
  10. Heb je rekeningen of levensverzekeringen in het buitenland?

En geen 10 zonder 11: betaalde u vorig jaar roerende voorheffing op dividenden? Vergeet dan niet dat u een stuk roerende voorheffing kan terugvorderen via uw belastingaangifte.


Heb je een volledige verzekeringsrelatie met ons kantoor en wil je je voorstel van vereenvoudigde aangifte laten nakijken?  Maak gebruik van onze gratis belastingservice.