Winstdeelname 2022 - DVV Life Invest Protect (T21)

Ben je ook benieuwd naar het resultaat van jouw T21 spaarverzekering DVV Life Invest Protect of het T21 gedeelte van jouw contract DVV Life Invest control?


Voor stortingen in 2022 bedraagt het totale bruto rendement (gewaarborgde rente + winstdeelname voor kosten): 2,55%.


Voor stortingen voor 2022 varieert het bruto rendement tussen de 1 en 2% afhankelijk van het tijdstip van de storting.


Meer info vind je op je eerstvolgende overzicht.DVV Life Invest Protect is een flexibele levensverzekering van tak 21 met maximaal 2,5% instapkosten en met een onbepaalde looptijd. Het minimale inschrijvingsbedrag bedraagt 2.500 euro of 25 euro per maand via doorlopende opdracht.


Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde intrestvoet het Document met essentiële informatie (KID) & precontractuele SFDR informatie, de voorwaarden, de commerciële fiche.

Voor meer informatie over de duurzaamheid van dit product, raadpleeg het periodieke rapport SFDR. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.


Sustainability-Related Disclosure.


Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.


Percentages onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering.