Indexatie premie levensverzekering

Vraagt u zich af waarom de premie van uw levensverzekering ten opzichte van vorig jaar zo fors gestegen is?


Dat heeft te maken met de forse inflatie die we het afgelopen jaar kenden.


Bij levensverzekeringen wordt meestal gekozen voor een indexatie van de verzekerde kapitalen. Op die manier blijft de koopkracht van je pensioen- en/of overlijdenskapitaal het best behouden.


Als je jong bent blijft de stijging meestal nog redelijk beperkt, maar naarmate je ouder wordt heeft eenzelfde stijging van je kapitalen een steeds grotere impact op de te betalen premie.


Je hebt immers minder jaren over om het extra kapitaal bij elkaar te sparen. 5000 euro bij elkaar sparen op 20 jaar vergt een kleinere inlage per jaar dan wanneer je dat op 10 jaar moet doen.  En ook de extra overlijdenspremie voor het bijkomend te verzekeren kapitaal is meestal een stuk lager als je jonger bent.


Is de stijging te fors?  Weet dan dat je altijd de automatische indexatie van je polis kan stoppen of als je jaarlijks betaalt de frequentie van je betaling kan wijzigen naar bijvoorbeeld maandelijkse betaling.


Extra tip: kijk na iedere indexatie na of het fiscaal aftrekbare deel van je premie niet hoger is dan je fiscale plafond. Niet zeker? Wij helpen je graag.