Nieuw fonds: Lazard Credit Opportunities

Via DVV Life Invest Dynamic kan u nu beleggen in een extra fonds: Lazard Credit Opportunities.


Dit flexibele wereldwijde obligatiefonds kan beleggen in bedrijfs- en overheidsobligaties in diverse munten en wordt actief beheerd om het renterisico te controleren.


Omdat een investering in het fonds is ondergebracht in DVV Life Invest Dynamic, een tak 23 levensverzekering betaal je bij verkoop geen roerende voorheffing* of beurstaks*.


Het nieuwe fonds biedt een extra spreidingsmogelijkheid voor defensieve klanten. Maar is, net als alle andere fondsen ook onderhevig aan risico's.


Hier vind je alle informatiedocumenten van het nieuwe fonds:


DVV Life Invest Dynamic is een levensverzekering van tak 23 met maximaal 2,5% instapkosten en met een onbepaalde looptijd. Het minimale inschrijvingsbedrag bedraagt 2.500 euro of 25 euro per maand via doorlopende opdracht. Voor meer informatie over de beleggingsdoelstellingen, de plaats waar de waarde van de eenheden raadpleegbaar is, de risico’s (geen kapitaalgarantie), de evolutie van de fondsen, de kosten en taksen kan je het bijkomende precontractuele informatie document, de voorwaarden, de commerciële fiche, de tak 23-fondsen bekijken. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.


Sustainability-Related Disclosure: "ESG-informatie die vereist is op grond van EU-verordening 2019/2088 betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in financiële diensten (SFDR-verordening)".


* De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.


DVV Life Invest Dynamic is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.