Opnieuw meer codes op de belastingaangifte

Ondertussen heeft de Belgische fiscus het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting voor dit jaar (inkomsten 2022 - aanslagjaar 2023) voorgesteld.


Ook dit jaar moeten we vaststellen dat er weer een aantal nieuwe codes opduiken.  Van minder complex maken van de aangifte is dan ook nog steeds geen sprake.


Nog een nieuwigheid dit jaar is dat voor koppels (gehuwden en wettelijk samenwonenden) nu de oudste partner de linkerkolom krijgt toebedeeld en de jongste partner de rechterkolom.  Vroeger was de verdeling op basis van het geslacht met de gegevens van de man in de linkerkolom en de gegevens van de vrouw in de rechterkolom.


Maak je gebruik van onze gratis fiscale service als loon- of weddetrekkende dan ontvangt je eind april alle informatie met betrekking tot  onze fiscale service voor dit jaar.  Maak je nog geen gebruik van onze gratis fiscale service maar wil je daar wel een beroep op doen?  Neem dan even contact met ons op, dan verstrekken we  jou graag alle informatie.