Termijn indienen aangifte personenbelasting 2023

Wanneer dien je je aangifte in de personenbelasting voor de inkomsten uit 2022 in te dienen?


Sinds 10 maart weten we het antwoord. Toen maakte de fiscus de indieningstermijnen bekend voor het aanslagjaar 2023, inkomsten 2022.


Voor papieren aangiftes is de uiterste indieningsdatum 30 juni 2023.  Dien jij (of je mandataris) de aangifte in via tax-on-web dan heb je tijd tot maximaal 15 juli 2023.


Enkel voor complexe aangiftes wordt de aangiftetermijn via tax-on-web verlengt tot 18 oktober 2023.


Een complexe aangifte is een aangifte die één of meer van volgende inkomsten bevat:

  • winsten en/of baten
  • bezoldigingen van bedrijfsleiders
  • bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten
  • buitenlandse beroepsinkomsten


Maakt u gebruik van onze gratis fiscale service als loon- of weddetrekkende dan ontvangt u eind april alle informatie met betrekking tot  onze fiscale service voor dit jaar.